Om oss

Vi är två syskon som startade Kelonia för att bidra till en hållbar samhällsutveckling med en levande havsmiljö.

Jonas Pålsson
jonas@kelonia.se

Jonas är disputerad marinbiolog med 15 års erfarenhet av policy, analys, utredning och samverkan inom miljöförvaltning och havsplanering. Han har jobbat på nationell och internationell nivå speciellt med frågor som rör miljöpåverkan från sjöfart, kumulativ miljöpåverkan från mänskliga aktiviteter till havs och klimatförändring. Jonas har även flerårig erfarenhet som delegationsledare och ordförande i OSPAR och HELCOM kommittéer, samt arbetsgrupper och deltagande i IMO processer inom PPR och MEPC.

Malin Pålsson
malin@kelonia.se

Malin kombinerar 10 års erfarenhet av design och visuellt skapande med en bakgrund inom juridik. Hon har mångårig erfarenhet av konceptdesign och konceptillustration i dataspelsbranschen, en process där man visualiserar koncept och idéer från något abstrakt till något användbart, oavsett om det handlar om att definiera form och funktion eller att framhäva stämning och historieberättande. Malin har en juristexamen inom miljörätt och havsrätt med fokus på skydd av den marina miljön, med ett speciellt intresse för Arktis.