Miljö

Vi människor påverkar havet på många olika sätt, till exempel genom sjöfart, utsläpp och fiske. Det är en stor utmaning att säkerställa ett hållbart nyttjande av vårt hav, och det krävs en fungerande förvaltning där de olika mänskliga aktiviteterna till havs uppmuntras och regleras på bästa sätt.

Vi har 15 års erfarenhet av praktisk havsförvaltning i Sverige och utomlands i allt från vattenprovtagning, havsplanering, och konventionsarbete i en mängd olika projekt och ämnen med den gemensamma nämnaren att arbeta med påverkan på den marina miljön från mänskliga aktiviteter.

Genom att kombinera kunskaper inom marinbiologi och samhällsvetenskap med erfarenheter från fältarbete, projektledning och forskning har vi stor förståelse för att hitta hållbara lösningar på de problem som havet står inför.

Vi erbjuder stöd för forskning, vägledning, föreläsningar och workshops inom praktisk havsförvaltning med speciell fokus på miljöpåverkan från mänskliga aktiviteter, allt efter era behov.

Kontakt miljö: jonas@kelonia.se