För ett hav i balans.

Vad vi gör

Vi är en konsultbyrå med fokus på marin naturvetenskap, med specialistkunskaper inom marin miljö och design. Vi främjar hållbart lärande, utveckling och innovation till gagn för den marina miljön genom utbildning, forskning och visualisering.

Vad vi erbjuder

Tack vare vår breda kunskapsprofil som förenar naturvetenskap och design kan vi erbjuda flexibla och mångsidiga lösningar.

Design

Med 10 års erfarenhet av visuellt skapande kombinerat med en bakgrund i juridik har vi ett unikt perspektiv på visualisering av komplex information.

Miljö

Vi har 15 års erfarenhet av policy, analys och samverkan på regional och internationell nivå inom ekosystembaserad marin förvaltning och havsplanering, speciellt frågor kring miljöpåverkan, havs- och klimatförändring.

Kontakt

Vi som driver Kelonia är ett syskonpar med ett livslångt intresse och engagemang i hav och miljö.
Varmt välkommen att kontakta oss!

Design: malin@kelonia.se

Miljö: jonas@kelonia.se